• آثار معنوی ثبت شده
  1. مراسم نخل گرداني ریاب گناباد
  2. مراسم نخل گرداني نوقاب گناباد
  3. مراسم شبیه گرداني و شبیه خواني نوقاب گناباد
  4. مراسم نخل برداري و نخل گرداني روستاي رهن گناباد
  5. نخل گرداني قصبه شهر گناباد
  6. گال بازي سنو گناباد
  7. مراسم حسن و حسین بیدخت گناباد

  8.
  مراسم مرثیه خواني واویلای گناباد
  9. سفالگري مند گناباد
  10. دانش و فنون بومي حفر قنات در گناباد
  11. نظام مدیریت بومی تقسیم آب قنات های کاخک
  12. مراسم شبیه خوانی روستای سنو

   

   
سایر شهرستان ها
خدمات
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق