• آثار معنوی ثبت شده
  1. مراسم نخل گرداني ریاب گناباد
  2. مراسم نخل گرداني نوقاب گناباد
  3. مراسم شبیه گرداني و شبیه خواني نوقاب گناباد
  4. مراسم نخل برداري و نخل گرداني روستاي رهن گناباد
  5. نخل گرداني قصبه شهر گناباد
  6. گال بازي سنو گناباد
  7. مراسم حسن و حسین بیدخت گناباد

  8.
  مراسم مرثیه خواني واویلای گناباد

  9. سفالگري مند گناباد
  10. دانش و فنون بومي حفر قنات در گناباد


   
سایر شهرستان ها
خدمات
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق