• هنرمندان گناباد
  رديف نام و نام خانوادگي صنعتگر رشته فعاليت شماره تماس آدرس
  1 حسن ترابي سفال و سراميك 09153751663 سه راهي مند- حاشيه جاده قديم
   2 حسين ترابي سفال و سراميك 7239831 سه راهي مند
   3 رجبعلي حيدري مند سفال و سراميك 7254878 سه راهي مند
   4 محمد ترابي سفال و سراميك 09159344902
  7228564
  انتهاي خيابان سعدي-سعدي 31
   5 اسماعيل انفرادي سفال و سراميك 09155340862
  7252594
  مند- خيابان شهيد دانشفر يك
   6 حسن ترابي سفال و سراميك 09155349732
  7228564
  مند- خيابان شهيد دانشفر يك
   7 جواد تقوي مند سفال و سراميك 09158970891
  7231831
   
   8 فاطمه شجاع سفال و سراميك 7231831 سه راهي مند
   9 محمد تقي تقوي سفال و سراميك 09155351037
  7232155
  سه راهي مند
   10 علي اكبر اميري سفال و سراميك 7231884 سه راهي گدام
   
سایر شهرستان ها
خدمات
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق